Pomysły Grupy PRC ponownie docenione!

Kampania Naszego Klienta najlepsza w Polsce!

Dąbrowskie Wodociągi – nasz Klient, z którym pracujemy od 4 lat – zajęły pierwsze miejsce w konkursie „Głośna Woda”, w kategorii do 100 tys. mieszkańców. Jury najważniejszego konkursu w branży doceniło długofalowe i konsekwentne akcje edukacyjne, które są inspiracją dla innych przedsiębiorstw. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią zespołu odpowiedzialnego za nagrodzone akcje.

Grupa PRC od kilku lat współpracuje z Dąbrowskimi Wodociągami w zakresie rzecznictwa prasowego, doradztwa oraz komunikacji skierowanej do mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Elementem tej współpracy jest również wsparcie komunikacyjne w realizacji kampanii „Piję wodę z kranu”, „Wielkich obchodach Światowego Dnia Wody” czy „Akcji Lato”, w których każdego roku biorą udział tysiące mieszkańców Dąbrowy Górniczej i woj. śląskiego.

Nagrodzone akcje są długofalowe, powtarzalne, a zarazem wyróżniają się oryginalnością, dzięki czemu trafiają do zróżnicowanej grupy odbiorców. Właśnie to powoduje, że są wielokrotnie inspiracją dla innych przedsiębiorstw wodociągowych w ich działaniach edukacyjnych. Spółka dużą wagę przywiązuje do medialnego nagłośnienia przedsięwzięć, dzięki temu może dotrzeć do wszystkich mieszkańców ze swoim edukacyjnym przesłaniem i zmieniać ich postawy.
Celem konkursu „Głośna Woda”, organizowanego przez redakcję ogólnopolskiego miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, jest prezentacja akcji edukacyjnych i promowanie ich na forum ogólnopolskim, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami, zaszczepianie idei edukacji ekologicznej i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.