Custom Publishing

Media tradycyjne, mimo ogromnej popularności Internetu, wciąż cieszą się wielkim zainteresowaniem. Większość czytelników przyzwyczajona jest do gazet i takiej formy zdobywania informacji, o czym najlepiej świadczą sukcesy naszych realizacji z dziedziny custom publishing. Nie ograniczamy się jednak tylko do magazynów. Wyzwaniem nie są dla nas również foldery czy broszury.

Publikacje przygotowujemy kompleksowo – od A do Z. Projekt rozpoczynamy od opracowania założeń, charakteru publikacji i celu, a także jej szaty graficznej. Ponadto przygotowujemy materiały redakcyjne, zapewniamy serwis fotograficzny i na ostatnim etapie zajmujemy się składem, dostarczeniem wydawnictwa do druku, a następnie do klienta.