Szkolenia

Efektywnie inspirujemy do zmian. Zgodnie z piramidą potrzeb Maslowa jedną z podstawowych jest samorealizacja i doskonalenie się. Doskonale to rozumiemy i do takiego podejścia przekonaliśmy wielu naszych klientów. Oferujemy własne know-how, oparte na wieloletnim doświadczeniu i praktyce, dzięki czemu każde szkolenie jest skrojone na miarę i potrzebę konkretnego klienta.

Oferujemy:

 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych klienta;
 • dostosowanie metody szkoleniowej;
 • zapewnienie wysokiej klasy trenerów;
 • opracowanie materiałów szkoleniowych;
 • kompleksową obsługę wydarzenia (organizacja zaplecza: miejsce, scenariusz itp.).

Przykładowe tematy szkoleń: 

 • zarządzanie w sytuacji kryzysowej;
 • kształtowanie relacji z mediami;
 • wystąpienia publiczne;
 • przygotowanie do wystąpień w mediach;
 • wykorzystanie narzędzi Social Media w kreowaniu wizerunku instytucji;
 • negocjacje.