Działania
Obsługa PR, media relations na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizacja kampanii w prasie, radiu, TV i internecie, patronaty medialne, organizacja konferencji prasowych, paneli i warsztatów branżowych.
Klient: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach