Działania
Od 2010 roku, co roku organizujemy cykliczną konferencję dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Każde wydarzenie to ponad 150 uczestników, głownie prezydentów, burmistrzów, wójtów, rzeczników prasowych i osób odpowiedzialnych za promocję i marketing w sektorze publicznym.