Media relations i rzecznictwo prasowe

Medycyna, inwestycje, infrastruktura, kultura, szkolnictwo, ekologia, branża budowlana, targi… Jesteśmy wszędzie, gdzie nas potrzebują i reprezentujemy naszych klientów najlepiej jak potrafimy.

Tobie też możemy zaoferować

  • rzecznictwo prasowe, reprezentowanie klienta w mediach, prowadzenie współpracy z mediami itp.;
  • wsparcie działów PR i rzeczników prasowych;
  • działania krótkotrwałe, nastawione na komunikację tematu, wydarzenia, przedsięwzięcia;
  • prowadzenie biura prasowego (w tym wirtualnego);
  • organizację konferencji prasowych;
  • monitoring mediów;
  • tworzenie strategii medialnych;
  • doradztwo komunikacyjne;
  • audyt komunikacyjny;
  • tworzenie strategii medialnych i map komunikacji.