Szkolenia

„Jak marketing wpływa na sprzedaż?”, „Public relations w praktyce”, „Media społecznościowe dla firmy” – to tylko niektóre z oferty naszych szkoleń. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, utrwalić wiedzę lub nauczyć się czegoś zupełnie nowego? Oferujemy know-how, oparte na wieloletnim doświadczeniu i praktyce, dzięki czemu każde szkolenie skrojone na miarę.

Oferujemy:

 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych klienta;
 • dostosowanie metody szkoleniowej;
 • zapewnienie wysokiej klasy trenerów;
 • opracowania materiałów szkoleniowych;
 • kompleksową obsługę wydarzenia.

Przykładowe tematy szkoleń: 

 • zarządzanie w sytuacji kryzysowej;
 • kształtowanie relacji z mediami;
 • wystąpienia publiczne;
 • przygotowanie do wystąpień w mediach;
 • wykorzystanie mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku;
 • negocjacje.