Zarządzanie kryzysowe

Jeśli coś może pójść źle, to pójdzie jeszcze gorzej. Zamiast zastanawiać się kiedy wydarzy się kryzys, lepiej zawczasu zastanów się jak nim zarządzać.

My to wiemy i dlatego: 

  • zrobimy audyt, żeby określić potencjalne zagrożenia i wrażliwe obszary;
  • opracujemy projekt zarządzania informacją;
  • przygotujemy procedury i Księgi Zarządzania;
  • przeszkolimy zespół z zarządzania sytuacją kryzysową;
  • w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w kontaktach z mediami;
  • poprowadzimy komunikację kryzysową w imieniu firmy lub wesprzemy jej działu PR;
  • przeprowadzimy analizę post factum i wyciągniemy wnioski na przyszłość.