Działania

Organizacja gali jubileuszowej, organizacja konferencji prasowej, projektowanie graficzne, obsługa foto-wideo, media relations.

Opis

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest spółką giełdową dopuszczoną do obrotu publicznego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31 lipca 1998 roku, notowaną od 08 grudnia 1998 roku na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotem działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jest: działalność holdingów finansowych, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną.

Klient: EC Będzin