Działania
Doradztwo i prowadzenie komunikacji (tworzenie i publikowanie contentu) w social mediach w tym Facebook, LinkedIn. Opracowanie materiałów audiowizualnych.
Opis

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów to największe w kraju i jedno z większych w Europie przedsiębiorstw wodociągowych. Codziennie dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Klient: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów