Działania
W ramach obsługi media relations zainicjowaliśmy działania w mediach mające na celu reklamę kampanii Dąbrowskich Wodociągów "Piję wodę z kranu". W okresie od początku 2015 roku do sierpnia 2016 roku ukazało się co najmniej 200 publikacji w mediach. Były to publikacje w radiu, prasie, telewizji i internecie.
Opis

Kampania Dąbrowskich Wodociągów „Piję wodę z kranu” trwa od stycznia 2015 roku. Obejmuje różne akcje i przedsięwzięcia skierowane do ogółu społeczeństwa, wykraczające poza teren Dąbrowy Górniczej. Wydźwięk medialny kampanii jest regionalny, a nierzadko ogólnopolski.  Celem kampanii „Piję wodę z kranu” jest przekonanie mieszkańców Dąbrowy Górniczej do tego, że woda dostarczana przez Dąbrowskie Wodociągi nadaje się bezpośrednio do spożycia, bez przegotowania. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców.

Klient: Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o.