Działania
Pełna obsługa media relations, w tym organizacja konferencji prasowych, organizacja eventów, zakup mediów, projektowanie graficzne.
Opis

Piekary Śląskie otrzymały dofinansowanie na zagospodarowanie terenu i rozwój infrastruktury okołoturystycznej wokół Piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Gruntownej przebudowie poddany został plac przed Kopcem Wyzwolenia. Zostały zamontowane latarnie, które oświetlają zarówno dojście do Kopca jak i sam plac, który został wyłożony betonową kostką. Dodatkowo powstała siłownia na świeżym powietrzu, ścieżka zdrowia prowadząca od terenów zielonych pod Kopiec, plac zabaw i zielony labirynt dla dzieci oraz trasa do nordic walkingu.

Klient: Urząd Miasta w Piekarach Śląskich