Działania
Organizacja techniczna i promocja wydarzenia. Podczas trzech dni konferencji poruszane były aktualne zagadnienia, problemy, z jakimi przychodzi się zmierzyć branży wod-kan oraz propozycje ich rozwiązywania.
Opis

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE to obecnie jedno z najważniejszych wydarzeń w kraju poświęconych aktualnym zagadnieniom gospodarki wodno-ściekowej. Sympozjum od wielu lat skupia kluczowych przedstawicieli, ekspertów i naukowców z całej Polski, którzy poza niezwykle merytorycznymi prelekcjami, wspólnie debatują wymieniając się swoim bogatym doświadczeniem. Organizatorem Sympozjum jest Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Patronem branżowym są Katowickie Wodociągi S.A.