Działania
Media relations, organizacja cyklu ogólnopolskich konferencji w największych miastach Polski z udziałem przedstawicieli samorządów i czołowych firm sektora energetycznego, realizacja filmów, obsługa fotograficzna, obsługa profili w social mediach, pozycjonowanie eksperckie, opracowanie strony internetowej.
Opis

PTEZ to towarzystwo skupiające 16 największych firm z sektora energetycznego w Polsce. Celem Towarzystwa jest przedstawienie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu.

Klient: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych