Działania
Copywriting (m.in. przygotowywanie artykułów prasowych i reklamowych, tworzenie sloganów wykorzystywanych w promocji Katowic podczas COP24, tworzenie opracowań tematycznych), komunikacja kryzysowa (diagnoza potencjalnych sytuacji kryzysowych w związku z organizacją w Katowicach COP24, przygotowanie planu komunikacji kryzysowej w kontekście COP24, wsparcie w zarządzaniu sytuacją kryzysową w razie jej wystąpienia), przygotowanie koncepcji komunikacji Katowic jako gospodarza COP24 (opracowanie media planu komunikacji z otoczeniem, kreacja koncepcji akcji promujących Katowice w kontekście COP24), generowanie treści na profi lach w social mediach UM Katowice (Twitter, Facebook, Instagram),opracowanie koncepcji haseł kluczowych i hasztagów do promocji COP24 w mediach społecznościowych.
Opis

COP24 to nieformalna nazwa 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Głównym celem szczytu COP24 było przyjęcie przez wszystkie Strony pakietu zasad wdrożeniowych Porozumienia paryskiego, określających działania, ich formę i podstawę, a także kiedy i przez kogo powinny zostać podjęte. Te zasady zostały określone w „Katowickim Pakiecie Klimatycznym” (Katowice Rulebook).

Klient: Urząd Miasta Katowice