Działania
Grupa PRC prowadziła profil PWiK Gliwice na Facebooku. Działania obejmowały generowanie interesującego przekazu, utrzymywanie stałej komunikacji z odbiorcami, przygotowanie grafik oraz prowadzenie konkursów.
Opis

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Od 1998 roku jest spółką prawa handlowego, działającą w obszarach dostarczania wody, odbioru i utylizacji ścieków, zarządzania infrastrukturą sieci wodno-ściekowej na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice.

Klient: PWiK Gliwice