Działania
Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej pod nazwą "Targi Dają Więcej", w tym: opracowanie kompleksowego brandingu kampanii (naming), opracowanie niezbędnych narzędzi, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, realizacja kampanii media relations oraz płatnej (dobór mediów, ewaluacja), stworzenie rozbudowanego portalu promującego kampanię.

Opis

Polska Izba Przemysłu Targowego działa od 2006 roku jako izba gospodarcza przedsiębiorców. Członkami PIPT są organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowo-konferencyjnych w Polsce, dostawcy usług projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą i przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, a także firmy z branży reklamy i marketingu, IT, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i dostawcy bazy noclegowej dla klientów targów.

Klient: Polska Izba Przemysłu Targowego