Działania
Stworzenie strony internetowej, prowadzenie fanpage’a na Facebooku, plakaty, bannery, reklama na autobusie komunikacji miejskiej, mural, gra komputerowa, billboardy.
Opis

Realizowana od trzech lat cykliczna kampania edukacyjna, promująca kształcenie w zawodach technicznych. Kampania jest tworzona na zlecenie CMC Poland, które realizuje dualny system kształcenia. Polega on na zdobywaniu wiedzy teoretycznej w szkole i zajęciach praktycznych w hucie stali w Zawierciu pod okiem specjalistów. W szkołach stworzone są klasy patronackie CMC Poland, kształcące uczniów na określonych kierunkach technicznych: technik przemysłu metalurgicznego, technik mechanik, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik mechatronik.

Klient: CMC Poland