Działania
Obsługa public relations; media relations na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; realizacja kampanii w prasie, radio, TV i internecie; social media; patronaty medialne; organizacja konferencji prasowych, paneli i warsztatów branżowych.
Opis

Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w województwie, poszerzenie oferty edukacyjnej poprze wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, staży, praktyk i kursów certyfikowanych. Dodatkowo podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu dzięki doposażeniu pracowni i zakupu materiałów dydaktycznych i wreszcie poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego.

Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego